fbpx

Joga van-e a munkáltatónak a munkavégzés helyét egyoldalúan megváltoztatni?

Gyakran keresik meg irodánkat ügyfeleink azzal, hogy megváltoztathatja-e a munkáltató a munkavégzés helyét egyoldalúan? Jogszerűen kéri-e a munkáltató a munkavállalót, hogy az eddigi munkavégzés helyétől eltérő más településre járjon be dolgozni, növelve így a munkavállaló napi munkába járással kapcsolatos idejét?

Mire figyeljünk a munkahely meghatározásakor?

A munka törvénykönyve rugalmasságot enged a feleknek a munkavégzés helyének meghatározásában. Azaz a felek dönthetnek úgy, hogy a szerződésben rögzítik a munkavégzés helyét, de úgy is, hogy nem rendelkeznek róla.

Előbbi esetben a munkaszerződés szerinti munkahelyet a munkáltatónak földrajzilag meghatározott területként, konkrét, azonosítható címmel, vagy nagyobb földrajzi egység például megye, régió, ország megnevezésével kell megjelölnie. Ha a munkáltató nagyobb földrajzi egységben határozza meg a munkavégzés helyét, az adott földrajzi egységen belül egyoldalúan jogosult megjelölni a munkavégzés tényleges helyét. E jogával azonban visszaélésszerűen nem élhet, továbbá a méltányos mérlegelés követelményének megfelelően kell eljárnia.

Ha a munkaszerződés a munkavégzés helyét nem jelöli meg egyértelműen és világosan, akkor azt a helyet kell a munkavégzés helyének tekinteni, ahol a munkavállaló a munkáját szokás szerint végzi. Ez esetben mindig a munkaviszony kezdetekor irányadó szokásos munkavégzési helyet kell alapul venni.

Módosítható egyoldalúan a munkavégzés helye?

Ha a munkáltató a munkavégzés szerződésben meghatározott helyétől, vagy ennek hiányában a munkavégzés szokásos helyétől eltérő helyen kívánja a munkavállalót foglalkoztatni, egyoldalúan azt nem teheti meg, minden esetben a felek közös megegyezésére van szükség. A munkavégzés helyének megváltozása tehát munkaszerződés módosítást jelent.

Fontos tehát már a szerződés megkötésekor pontosan meghatározni a munkavégzés helyét. Nagyobb, több telephellyel, fiókteleppel rendelkező cég esetében például gondot jelenthet, ha túl tágan határozzák meg a munkavégzés helyét, azért, hogy ne kelljen a munkavállaló későbbi hozzájárulását kérni. A Munka törvénykönyve ugyanis bizonyos esetekben – így például, ha a munkavállaló elérte a védett kort és a munkáltató a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból kívánja a munkaviszonyt megszüntetni -állásfelajánlási kötelezettséget ír elő a munkáltató számára. Ilyen esetben, ha a munkáltató a munkavégzés helyeként a cég valamennyi telephelyét és fikóktelepét megjelölte, vizsgálnia kell, hogy bármelyik telephelyen, vagy fióktelepen van-e a munkavállaló munkaköréhez, végzettségéhez és képességeihez megfelelő betöltetlen munkakör. Ha van, a munkavállónak azt fel kell ajánlani.

Hogyan járjunk el munkáltatóként?

Sose tájékoztassuk írásban egyoldalúan a munkavállalót a munkavégzés helyének módosításáról. Minden esetben egyeztessünk vele úgy, hogy a munkavállaló számára legyen kellő idő a munkaszerződés módosítására vonatkozó ajánlatot megfontolni.

Mit tehet a munkavállaló?

A munkáltató munkavégzés helyének megváltoztatására irányuló javaslatát a munkavállaló visszautasíthatja. A munkaszerződés módosításának elutasítása önmagában nem szolgálhat a munkaviszony megszüntetésének indokaként, elképzelhetőek azonban olyan esetek, amelyek mégis a munkavállaló munkaviszonyának megszűnéséhez vezetnek. Ilyen eset lehet többek között, ha a munkáltató a székhelyét megváltoztatja, és az ott dolgozó munkavállaló által betöltött munkakör az adott helyen ennek következtében megszűnik. Ez a munkáltató működési körében felmerült okból történő felmondást jelent, így a munkavállalót megilleti a végkielégítés is, ha egyébként jogosult rá.

Mely esetben jogosult a munkáltató egyoldalúan meghatározni a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás helyét?

A munkáltató jogosult a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérőmunkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál a munkavállaló beleegyezése nélkül foglalkoztatni. Ennek tartama azonban naptári évenként összesen a negyvennégy beosztás szerinti munkanapot vagy háromszázötvenkét órát nem haladhatja meg.

A fenti lehetőségével a munkáltató kizárólag a munkavállaló előzetes beleegyezésével élhet a munkavállaló

  • várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig,
  • gyermeke tizenhat éves koráig, ha gyermekét egyedül neveli, valamint
  • hozzátartozójának tartós, személyes gondozása esetén, továbbá, ha
  • a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította.

Amennyiben szakértői segítségre van szüksége a fentiekkel kapcsolatban, forduljon irodánkhoz bizalommal az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!