fbpx

Mi számít munkabalesetnek és hogyan mentesülhet a kártérítés alól a munkáltató?

Számos olyan helyzet állhat elő, amikor a munkavégzéssel összefüggésben baleset éri a munkavállalót. Jogosan merülhet fel az a kérdés akár a munkavállalók, akár a munkáltatók körében, hogy mégis milyen esetek tartoznak ezen fogalmi körbe? Munkáltatóként pedig elengedhetetlen tisztában lenni azzal, hogy pontosan meddig terjed ki a felelőssége és hogyan mentesül a kártérítés alól?

Cikkünkben ezen kérdésekre találunk választ.

Munkabaleset minden olyan baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a sérült munkavállaló közrehatásának mértékétől függetlenül. Láthatjuk, hogy nem csak szigorúan a konkrét munkavégzés alatt, hanem bizonyos esetekben a munkavégzéssel összefüggésben bekövetkezett baleset is lehet munkabaleset. Akár például egy céges kiránduláson is bekövetkezhet munkabaleset, vagy akár a cég étkezdéjében, vagy céges levél feladásakor a postára menet. Nem számít azonban munkabalesetnek az a baleset, amely a sérültet a lakásáról a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt. Amennyiben tehát a munkáltató biztosít buszjáratot a munkavállalóknak, akik az utazás során balesetet szenvednek, akkor már munkabalesetről beszélhetünk.

Érdekes és aktuális kérdés napjainkban, hogy vajon a home office alatt történt baleset munkabalesetnek számít-e?

Amennyiben munkaszerződés alapján otthonról dolgozik részben vagy egészben, azt érdemes vizsgálni, hogy a felek közti szerződés pontosan milyen terültet definiál a munkavégzés helyeként. Amennyiben a munkavállaló egy előre meghatározott területen (például a dolgozószobájában), végzi a munkáját, és ezen a területen éri őt a baleset, úgy az munkabalesetnek minősülhet. Nem nevezhető munkabalesetnek azonban, ha a kijelölt munkavégzési helyét elhagyva (például ebédfőzés közben a konyhában vagy munkaidőben bevásárlás közben) éri őt baleset.

Mire tarthat igényt a munkavállaló munkabalesetet követően?

Amennyiben az a sajnálatos helyzet áll elő, hogy a munkavállaló munkabalesetet szenved, úgy kérheti az elmaradt jövedelmének megtérítését, keresetpótló járadékot vagy akár kártérítést, valamint sérelemdíjat is. Ezen összegek megfizetését csak abban az esetben tudja elkerülni a munkáltató, ha a kártérítési felelősség alól kimenti magát. A bizonyítási teher a munkáltató vállát nyomja, aki két vagylagos feltétel megvalósulása esetén mentesülhet a felelősség alól.

Lássuk melyek ezek a feltételek:

a) a kárt az ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amellyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkezését elkerülje vagy a kárt elhárítsa, vagy

b) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

Mit jelent az ellenőrzési kör munkajogi fogalma?

Lényegében minden olyan körülmény, amelyek működésére a munkáltatónak tevékenysége során befolyása van, így tehát ellenőrzési körön kívül esik mindazon körülmény, amelyre a munkáltató nem képes hatást vagy befolyást gyakorolni. Minden esetet egyedileg kell vizsgálni, hiszen az egész munkafolyamat feltárása és megvizsgálásával dönthető csak el az, hogy az adott balesetre a munkáltatónak volt-e ráhatása, avagy sem. Éppen ezért nélkülözhetetlen, hogy a munkáltató az adott munka elvégzéséhez munkavédelmi oktatást elméleti és gyakorlati szinten is biztosítson, azért, hogy a munkavállalói kellő szakismerettel és gyakorlattal láthassák el a feladatukat, ezzel elkerülve az esetleges baleseteket.

A másik kimentési lehetősége a munkáltatónak az, ha a kárt a károsult vétkes közrehatása okozza.  Példának okáért a munkavállaló tisztában van a munkavédelmi előírásokkal, de egy alkalommal nem húz kesztyűt egy olyan gép kezelésekor, amelynél előírás a kesztyű viselése. Ebben az esetben beszélhetünk vétkes közrehatásról, hiszen hiába történt a baleset a munkáltató ellenőrzési körén belül, de a munkavállaló magatartása idézte azt elő.

Megállapíthatjuk, hogy a gyakorlatban a munkáltató kárfelelősség alóli mentesülése igen nehéz, éppen ezért szükséges odafigyelni a megfelelő munkavédelmi oktatás biztosítására és a biztonságos munkakörnyezet fenntartására.

Ha konkrét kérdése van vagy jogi segítségre van szüksége, a Dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. Foglaljon időpontot az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy honlapunkon keresztül!

Jelen cikkünk tartalma tájékoztató jellegű, nem minősül jogi tanácsadásnak. Kérjük vegye figyelembe, hogy előfordulhat, hogy cikkünk megjelenése óta jogszabályváltozás miatt az abban lévő információk már nem aktuálisak.