fbpx

Üzletrész adásvétel

Eladná üzletrészét? Megvásárolná tulajdonostársa üzletrészét? Figyeljen a részletekre! Konzultáljon velünk!

A gazdasági társaságok leggyakrabban előforduló formája a korlátolt felelősségű társaság. A kft. olyan gazdasági társaság, amely meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével indul, amelyben a tagok kötelezettsége alapvetően a saját vagyoni hozzájárulásuk befizetésére terjed ki. A törzsbetétekhez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket az üzletrész testesíti meg, amely forgalomképes, így átruházható.

A társaság létesítő okirata a társaságban kialakult tagi struktúra védelmére figyelemmel tartalmazhat az üzletrész átruházásokkal kapcsolatban elővásárlási jogot a társaság többi tagja részére arra az esetre, ha a tag üzletrészét kívülálló harmadik személyre kívánja átruházni. Üzletrész átruházást követően a társaságnak a cégjegyzékben szereplő adatai megváltoznak, amelynek okán ezen megváltozott adatok bejegyzésére irányuló változásbejegyzési kérelemmel kell az illetékes cégbíróság felé fordulni.

A fent taglalt üzletrész átruházási szerződést nem szükséges benyújtani az illetékes cégbíróság részére a változásbejegyzési eljárás során, azonban a törvény meghatározza azokat a mellékleteket, amelyekre okvetlenül szükség van a változás bejegyzéséhez.

A törvény kötelezővé teszi, hogy a vevő nyilatkozzon azzal kapcsolatban, hogy a társaság létesítő okiratát ismeri, annak rendelkezéseit pedig magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint, hogy a társaság pénzügyi, vagyoni, jövedelmi adatait, folyamatban lévő ügyeit, szerződéseit, mérlegét megismerte.

Lépjen velünk kapcsolatba!

Dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda