fbpx

Adatkezelési tájékoztató

A Weboldal használatával Ön elfogadja az alábbi nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt. Ezt a honlapot a dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett ügyvédi iroda üzemelteti. Készítésénél figyelembe vettük az ügyvédekről szóló 1998. évi 11. tv-t és a Magyar Ügyvédi Kamara ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatását.

Amennyiben a honlapon feltüntetett e-mail címet használva személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, azokat a dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda kezeli és archiválja. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz csak a dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személynek nem adunk át. Az adatszolgáltatás önkéntes. Kérésére a dr. Tömösvári Ügyvédi Iroda tájékoztatást ad a kezelt adatokról. A tájékoztatás postacímen (székhely:1137 Budapest, Jászai Mari tér 5-6.), és e-mail címen (iroda@tomosvarilaw.hu) kérhető. Személyes adatok helyesbítése vagy törlése szintén ezen a címen kérhető.

1. Személyes adatok kezelése

Amennyiben Ön a Weboldalon található elérhetőségeink valamelyikén közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot, és ennek során Önre vonatkozó személyes adatokat ad meg, azzal hozzájárul ahhoz, hogy az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat a mindenkor hatályos magyarországi adatvédelmi jogszabályok tiszteletben tartásával a Weboldal üzemeltetésével, illetve az Önnel való kapcsolattartással összefüggő célból adatbázisában tárolja, kezelje, illetve feldolgozza.

Az Iroda harmadik személyek részére személyes adatokat nem továbbít, illetőleg azokat nem teszi harmadik személyek számára hozzáférhetővé. Az Iroda gondoskodik az adatainak biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok az illetéktelen hozzáférésekkel szemben védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

2. Az adatkezelés időtartama

Az Iroda az Ön által megadott személyes adatokat azok kezeléséhez történő hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Hozzájárulását az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címre küldött e-mail útján bármikor ingyenesen visszavonhatja.

3. A Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Iroda központi e-mail címére (iroda@tomosvarilaw.hu) küldött üzenet útján bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, továbbá a megadott elérhetőségeken kérheti a személyes adatainak helyesbítését, módosítását, illetve törlését, valamint tiltakozhat az adatkezelés ellen. Amennyiben az Iroda által a tiltakozása alapján meghozott döntéssel nem ért egyet, jogorvoslatért a hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

4. Az internet biztonsága

Az Irodával elektronikus úton történő kapcsolattartás elsősorban információs célokat szolgál. Az interneten keresztül közvetített adatok biztonsága nem garantálható teljes mértékben, ezért nem lehet kizárni, hogy az így elküldött elektronikus üzenetek tartalmához illetéktelen személyek ne férjenek hozzá, annak tartalmát ne módosítsák, illetve az üzenet ne vesszen el, mindezért az Iroda nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erről előzetesen ellentétes tartalmú megállapodás nem született Ön és az Iroda között. Az Iroda mindazonáltal minden ésszerű és elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy az Ön által megadott adatok és az Önnel folytatott levelezés tartalmához illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

5. Cookie-k, naplóadatok és egyéb automatikusan gyűjtött információk

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a számítógépének merevlemezére, és a felhasználóra vonatkozó információkat tartalmaznak. Például a cookie-k használatával nem kell minden bejelentkezés alkalmával megadni a bejelentkezési adatait, hanem azokat az Ön által használt böngésző automatikusan beilleszti a megfelelő mezőbe. Az Ön által használt internet-böngésző automatikusan továbbít bizonyos további adatokat is a Weboldal felé, mint például a számítógépének IP címe (pl. 100.454.23.01).

A fent-említett technológiákkal gyűjtött adatok további azonosító adat megadása nélkül nem használhatóak fel azonosításra, és az Iroda nem kapcsolja össze a további azonosító adatot az ilyen nyomkövető technológiák használatával gyűjtött adatokkal. Az így szerzett adatokat az Iroda kizárólag a Weboldal szolgáltatásainak könnyebb igénybevételéhez, a Weboldal látogatottságának felméréséhez, valamint a Weboldalnak a felhasználók igényei szerinti alakításához használja. Amennyiben az Ön által használt böngészőprogram lehetővé teszi, a böngésző beállításaiban bármikor letilthatja a cookie-k használatát, illetve a böngészőjében tárolt előzményadatokat bármikor
törölheti, amely nem érinti a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez való jogát.

A Weboldal használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldal a jelen pontban meghatározottak szerint cookie-t helyezzen el az Ön számítógépén automatizált módon, és hogy ezeket szigorúan anonim módon a jelen pontban foglaltak szerint és célból felhasználjuk.