fbpx

Hogyan korlátozható az ügyvezető felelőssége?

Ugyan már évek óta lehetősége van a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek arra, hogy a tulajdonosokkal szembeni kártérítési felelősségük csökkentését kezdeményezzék, mégis kevés vezető tisztségviselő tud e lehetőségről. Mikor és milyen esetben kérhető az ún. felmentvény? Miért érdemes kérni a megadását?

Mi is az a „felmentvény”?

A gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősséggel tartozik az e minőségében a társaságnak okozott károkért. Az ügyvezető társasággal szembeni felelősségére a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályait kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy az ügyvezető mentesülhet a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés pillanatában előre nem látható körülmény okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.

A felmentvény mentesíti a vezető tisztségviselőt a társasággal szembeni kártérítés felelőssége alól, így a tulajdonosok esetleges kártérítési követelése alól. Nem mentesít azonban azok alól az esetek alól, ahol a vezető tisztségviselővel szemben külső harmadik fél lép fel közvetlen igénnyel.

A felmentvény tehát valójában egy nyilatkozat, amelyben a társaság tagjai azt állapítják meg, hogy a vezető tisztségviselő az előző üzleti évben megfelelően látta el a munkáját.

Ki és mikor adja meg a felmentvényt?

A felmentvény megadását a vezető tisztségviselő kezdeményezésére a gazdasági társaság legfőbb szerve adhatja meg. A legfőbb szervnek erre évente egy alkalommal van lehetősége, a társaság beszámolójának elfogadásával egyidejűleg. Ez alól egy kivételt enged a hatályos szabályozás, lehetősége van a legfőbb szervnek a felmentvényt a beszámolótól eltérő időpontban megadnia annak a vezető tisztségviselőnek, akinek megbízatása az üzleti év közben szűnik meg.

Természetesen a gazdasági társaság legfőbb szerve dönthet úgyis, hogy nem adja meg a felmentvényt a vezető tisztségviselő számára. Ebben az esetben a vezető tisztségviselő törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezhet a felmentvény megadásának kikényszerítése érdekében.

Ha megkapta a felmentvényt a vezető tisztségviselő, megnyugodhat?

A felmentvény csak akkor „véd” az ügyvezetéssel együtt járó kötelezettségek megsértésére alapozott kártérítési igényekkel szemben, ha a megadásáról szóló döntés valós és teljes információkon alapult. Ha utóbb kiderül, hogy a felmentvényről szóló döntés alapjául szolgáló tények valótlanok voltak, vagy nem voltak teljeskörűek, a társaság kártérítési igénnyel léphet fel a vezető tisztségviselővel szemben.

Amennyiben szakértői segítségre van szüksége a fentiekkel kapcsolatban, forduljon irodánkhoz bizalommal az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!