fbpx

Mit tehet a bérbeadó, ha a bérlő nem költözik ki az ingatlanból?

A mindennapokban gyakran előfordul, hogy ugyan a bérleti szerződés megszűnik, a bérlő mégsem költözik ki a bérelt ingatlanból, bosszúságot, kárt okozva ezzel a bérbeadónak.

Mit teher ilyenkor a bérbeadó? Cikkünkkel erre adunk iránymutatást.

Mikor szűnik meg a bérleti szerződés?

A bérleti szerződés a bérlő és a bérbeadó között határozott vagy határozatlan időre jöhet létre. Határozott időre létrejött bérleti szerződés esetén a bérleti jogviszony a szerződésben megjelölt határozott idő lejártával automatikusan, azaz külön felmondás nélkül megszűnik, míg határozatlan időre létrejött bérleti szerződés esetén valamely fél által közölt felmondás szükséges. Természetesen súlyos szerződésszegés esetén a határozott időre és a határozatlan időre létrejött szerződés is felmondható azonnali hatállyal. Ilyen eset többek között, ha a bérlő a bérbeadó felszólítása ellenére sem fizet bérleti díjat, vagy a bérbeadó hibájából a bérleményt a bérlő nem tudja rendeltetésszerűen használni.

Mind a határozott idejű, mint a határozatlan idejű szerződés megszüntethető a felek közös megegyezésével is.

Köteles-e kiköltözni a bérlő a bérleményből a bérleti szerződés megszűnését követően?

A bérleti szerződés megszűnésekor a bérlő köteles a bérleményből kiköltözni és a saját ingóságait onnan elvinni. Ha ennek a kötelezettségének a bérlő határidőre nem tesz eleget, a bérbeadó pert indíthat a bérlővel szemben ingatlan kiürítés iránt. Amennyiben a bérbeadó e pert megnyeri, és a bérlő ennek ellenére sem hagyja el az ingatlant, úgy a bérbeadó bírósági végrehajtás útján kérheti az ingatlan kiürítését. Fontos kihangsúlyozni azonban, hogy mind a peres eljárás, mind a bírósági végrehajtás szakasza akár éveket is igénybe vehet.

De mit tehetünk, ha gyorsítani szeretnénk a kiürítés folyamatát?

A fent említett peres eljárás helyett vannak olyan lehetőségek, amelyekkel az ingatlan hamarabb „visszaszerezhető”.

Egyik ilyen mód, ha a bérleti szerződés aláírásakor vagy azt követően a bérlő közjegyző előtt ún. kiköltözési nyilatkozatot tesz. E nyilatkozat megtételének kötelezettsége szerepeltethető a bérleti szerződésben is. A kiköltözési nyilatkozat egy olyan a bérlő által tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat, amelyben a bérlő vállalja, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor a bérelt ingatlanból kiköltözik és a bérbeadónak az ingatlant visszaadja.

E nyilatkozat lényege abban áll, hogy abban az esetben, ha a bérlő a szerződés megszűnésekor nem költözik ki az ingatlanból, a bérbeadó a peres eljárás megindítása helyett közvetlenül a közjegyzőhöz fordulhat és kérheti a kiköltözési nyilatkozat végrehajtási záradékkal való ellátását. Ennek hatására a kiköltözés bírósági végrehajtással – peres eljárás nélkül – közvetlenül kikényszeríthető.

Nagyon fontos ügyelni arra, hogy pontosan mit foglaltatunk közjegyzői nyilatkozatba. Amennyiben a bérlő csak a kiköltözést vállalja a közjegyzői nyilatkozatban, akkor csak a kiköltözés kényszeríthető ki bírósági végrehajtás során. Ha bérleti díjjal is tartozik a bérbeadó felé, akkor e követelését a bérbeadó csak peres úton követelheti. Arra is lehetőség van azonban. hogy mind a kiköltözésre, mind a bérleti díj megfizetésére kötelezettségvállalást tegyen a bérlő. A közokiratba foglalt valamennyi kötelezettség ugyanis közvetlenül végrehajtható.

Határozott idejű bérleti szerződések esetében, ha a határozott idő lejárt és a bérlő nem hagyja el az ingatlant, alkalmazhatóak az önkényes lakásfoglalóra vonatkozó szabályok is. Ez esetben a szerződés megszűnésétől számított 60 nap áll a bérbeadó rendelkezésére, hogy az ingatlan fekvése szerinti járásbíróságtól az ingatlan gyorsított kiürítését kérje. Ha a 60 napos határidőn belül nem élt ezzel a jogával már csak peres úton, kiürítési per megindításával tudja igényét érvényesíteni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a ki nem költöző természetes személy bérlőt megilleti a kilakoltatási moratórium kedvezménye, így télen nem kötelezhető az ingatlan elhagyására.

Amennyiben szakértői segítségre van szüksége a fentiekkel kapcsolatban, forduljon irodánkhoz bizalommal az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!