fbpx

Milyen esetekben érdemes felülvizsgálni a munkaszerződéseket egy ügyvéd segítségével? 

[kc_row use_container=”yes” force=”no” column_align=”middle” video_mute=”no” _id=”155820″][kc_column width=”12/12″ video_mute=”no” _id=”46541″][kc_column_text _id=”915452″]

Akár munkáltatóként, akár munkavállalóként vesz részt a gazdasági életben, kiemelten fontos, hogy a munkaviszony jogi háttere és dokumentációja rendezett legyen. A munkaviszonnyal kapcsolatos dokumentáció folyamatos aktualizálása és rendben tartása útján megelőzhetők a munkaügyi ellenőrzések nyomán kiszabható potenciális bírságok. Összeszedtük azokat a legfontosabb eseteket, amikor mindenképpen javasolt ügyvéd igénybevétele a munkaviszonyt érintő dokumentáció felülvizsgálata kapcsán.

A munkaidő nyilvántartása

A munkaszerződés egyik legfontosabb tartalmi elemét jelentik a munkaidőre vonatkozó rendelkezések. A hatályos szabályozás lehetőséget ad teljes vagy részmunkaidőben történő foglalkoztatásra, a munkaidő munkaidő-keretben történő meghatározására. A Munka Törvénykönyve (továbbiakban: Mt.) ismeri a készenléti, illetve készenléti jellegű munkakör fogalmait is.

A munkáltató köteles a munkaidőről folyamatos nyilvántartást vezetni. Nagyon fontos, hogy a nyilvántartás, így a foglalkoztatás is összhangban legyen a munkaszerződések vonatkozó rendelkezéseivel. A munkáltatóknak tehát kiemelten fontos, hogy megfelelően alkalmazza a munkaidőre, pihenőidőre és rendkívüli munkavégzésre vonatkozó szabályokat, ellenkező esetben egy munkaügyi ellenőrzés nyomán jelentős bírság szabható ki rá.

A munkaviszony megszüntetése 

A munkaviszony megszüntethető a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezésével, felmondással vagy azonnali hatályú felmondással. Mind a felmondást, mind az azonnali hatályú felmondást a felek bármelyike kezdeményezheti.

A munkavállalók védelmét szolgálja az a garanciális szabály, hogy a munkáltató felmondás esetén köteles azt megindokolni, a felmondás indoka pedig csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.

Vannak olyan munkavállalói csoportok, akiket az Mt. igyekszik védelemben részesíteni azáltal, hogy megtiltja a munkáltatóknak a munkaviszonyuk felmondását.

A munkaviszony megszüntetése során minden szónak és írásbeli nyilatkozatnak nagyon fontos szerepe van, éppen ezért tudatosan, előre megfontoltan kell a munkavállalók elbocsátásáról dönteni. Az esetleges hibák később már nem tehetők jóvá. A felmondás közlése előtt, a felmondás pontos és korrekt megfogalmazása érdekében mindenképpen javasolt ügyvéd segítségét igénybe venni.

A munkaviszonyhoz kapcsolódó nélkülözhetetlen dokumentumok

Az Mt. alapján a munkaviszony létrejöttekor a munkáltató köteles részletes munkaköri leírást, illetve a munkaviszony főbb elemeiről tájékoztatást adni a munkavállalónak. A munkáltató a tájékoztatást írásban, legkésőbb a munkaviszony kezdetétől számított 15 napon belül köteles megadni. A tájékoztatásnak ki kell térnie többek között a napi munkaidőre, a bérfizetés gyakoriságára, az alapbéren felüli juttatások mértékére, a munkakörbe tartozó feladatokra, a szabadság kiadására.

Lényeges, hogy a munkaköri leírás és a tájékoztató összhangban legyenek egymással, illetve a munkaszerződéssel. Munkaügyi ellenőrzés esetén a dokumentáció ezen része kiemelt figyelmet kaphat; érdemes annak hiánytalanságát rendszeresen ellenőrizni, új munkaszerződés megkötésekor pedig szakértő segítségét igénybe venni.

Adatvédelmi szempontok

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete, vagyis a GDPR a munkajog területén jelentős változásokat hozott. A jogszabály számos tevékenység (pl. munkavállaló személyes adatainak kezelése, a munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése) kapcsán írásbeli tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Emellett külön szabályozásra kerül a munkavégzéshez használt számítástechnikai eszközökön tárolt adatokba történő betekintés (munkáltatói ellenőrzés) is.

A munkaügyi ellenőrzések kiemelt figyelmet fordítanak az adatvédelmi szabályok betartására, a kapcsolódó dokumentáció és gyakorlat átvilágítására.

A potenciális szankciók megelőzése érdekében javasoljuk, hogy fordítson kiemelt figyelmet a munkajogi kérdésekkel összefüggő dokumentációra. Kérdés vagy bizonytalanság esetén irodánk készséggel áll rendelkezésére.

[/kc_column_text][/kc_column][/kc_row]