fbpx

Kötelező felvilágosítást adni a társaság tagjainak a cég működéséről?

Igen gyakori, hogy a cég tulajdonosai, azaz tagjai és az ügyvezető személye elválik egymástól, azaz a tagok egy külső személyt választanak a cég ügyvezetőjének.

A cég ügyvezetője az, aki a cég napi irányítását végzi, aki meghoz minden olyan döntést, amely nem tartozik a taggyűlés hatáskörébe. Jól látszik tehát, hogy az ügyvezető dönt az operatív kérdésekről, míg a tulajdonosok hozzák meg a stratégiai jelentőségű döntéseket.

Ugyanakkor a nagyobb kaliberű döntések meghozatalához szükség van olyan információkra is, melyeknek az ügyvezető van birtokában, mivel ő az, aki a cég napi működését behatóan ismeri.

Kérhet-e és ha igen, milyen információkat a tag az ügyvezetőtől?

A cég minden tagjának joga van ahhoz, hogy a cég működésére vonatkozóan információkat, azaz felvilágosítást és akár iratbetekintést kérjen az ügyvezetőtől.

A vezető tisztségviselő a tag e kérését fő szabály szerint nem tagadhatja meg, a kért és szükséges mértékű információkról tájékoztatni köteles a cég tulajdonosát.

Mely esetekben korlátozható a felvilágosítási, iratbetekintési kötelezettség?

Tekintettel arra, hogy általában szenzitív információk kiadásáról van szó, a felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő az információt kérő tag által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Ha e kötelezettségének a tag nem tesz eleget, úgy az iratbetekintés, felvilágosítás megadása megtagadható.

Megtagadható a felvilágosítás nyújtása akkor is, ha annak megadása a cég üzleti titkait sértené. Ilyen eset lehet például, ha olyan személy kéri az információt, aki esetleg cégünk versenytársánál dolgozik. Üzleti titokra hivatkozva azonban csak konkrét iratok vonatkozásában tagadható meg az iratbetekintés vagy a felvilágosítás nyújtása, általános jelleggel nem.

Mit tehet a tag, ha az ügyvezető megtagadja a felvilágosítás nyújtását?

Igen gyakori, hogy az ügyvezető a fenti esetek fenn nem állása esetén is halogatja vagy teljes mértékben megtagadja a felvilágosítás nyújtását vagy nem enged betekintést a kért iratokba. Az is előfordulhat, hogy egyszerűen nem egyértelmű a helyzet a tekintetben, hogy a kért felvilágosítás megadható-e. Ha a tag úgy ítéli meg, hogy a felvilágosítás iránti, iratbetekintési kérését jogtalanul tagadták meg, bírósághoz fordulhat és kérheti a bíróságot, hogy az ügyvezetőt kötelezzék a felvilágosítás megadására.

Amennyiben segítségre lenne szüksége a fentiekkel kapcsolatban vagy más cégjogi kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!