fbpx

Kell-e módosítani a munkaszerződést a minimálbér összegének változása miatt?

2023. január elsejével emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege, mely kihatással van a már hatályban lévő munkaszerződésekre is. Vajon szükséges emiatt külön módosítani a már hatályban lévő munkaszerződéseket?

Mekkora összegű minimálbér és garantált bérminimum fizetendő 2023. január 1-jétől kezdődően?

2023. január 1-jétől kezdődően a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállók részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén bruttó 232.000,- Ft, hetibér esetén 53.340,- Ft, míg napibér esetén 10.670,- Ft, órabér alkalmazása esetén 1334,- Ft (minimálbér).

A garantált bérminimum, azaz a legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak részére járó alapbér összege havibér alkalmazása esetén bruttó 296.400,- Ft, hetibér alkalmazása esetén 68.140,- Ft, napibér alkalmazása esetén 13.630,- Ft, míg órabér alkalmazása esetén 1704,- Ft.

Szükséges-e módosítani a munkaszerződést a minimálbér és a garantált bérminimum összegének változása miatt?

A munka törvénykönyve rendelkezései alapján a munkáltatónak és a munkavállalónak a munkavállaló alapbérét a munkaszerződésben kell meghatároznia. Lényeges, hogy fő szabály szerint a munkabér nem lehet kevesebb, mint az adott időszakban érvényes minimálbér, illetve garantált bérminimum összege. Szintén fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben a munkavállaló és a munkáltató a munkaszerződésben nem határozzák meg a munkabér összegét, a munkaviszony – hiába írják alá a munkaszerződést a felek – nem jön létre.

Abban az esetben, ha a munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződésben munkabérként az alapbér összegét kötötték ki, az alapbérre vonatkozó megállapodás akkor, amikor a minimálbérre és a garantált bérminimumra vonatkozó új szabályozás – általában a következő naptári év január 1-jén – a törvény erejénél fogva hatályát veszti, a munkáltató köteles az új kormányrendeletben megállapított minimálbér vagy garantált bérminimum összegét megfizetni a felek döntésétől függetlenül. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ugyan a munkaszerződés módosítását írásba kell foglalni, ha a minimálbér vagy a garantált bérminimum összegének változása miatt ez elmarad, nem jár jogkövetkezménnyel, mert kormányrendelet kötelezi a munkáltatót a magasabb összeg megfizetésére.

Nem jelent problémát tehát ha a munkavállaló a fenti esetben a munkaszerződés módosítás helyett a munkavállalót a munkabér összegének változásáról írásban tájékoztatja. A gyakorlatban az is előfordul, hogy sem a munkaszerződést nem módosítják a felek, sem munkáltatói tájékoztatót nem küld a munkáltató, hanem egyszerűen csak több pénzt utal a munkavállaló számlájára. Ezzel hátrány nem éri a munkavállalót, pláne, ha felveszi a fizetését és nem él kifogással a munkáltatónál. Természetesen a legszerencsésebb, ha a munkaszerződés a fentiek ellenére módosításra kerül.

Nagyon fontos, hogy minden esetben ügyeljünk arra, hogy az emelt összegű minimálbért vagy garantált bérminimumot utaljuk el, ugyanis, ha az elmarad, az már a munkaviszony érvénytelenségét vonhatja maga után, a munkavállaló pedig három éven belül érvényesítheti a munkáltatóval szembeni igényét.

Kérdés vagy bizonytalanság esetén irodánk készséggel áll rendelkezésére az iroda@tomosvarilaw.hu címen.