fbpx

Szerződés felmondása vagy felbontása? Megszűnés vagy megszüntetés? Mi is történik pontosan?

Céges és magánszemély ügyfeleink esetében is hosszú évek óta szinte heti rendszerességgel találkozunk azzal a problémával, hogy ha van az ügyfélnek egy jó szerződése, és a szerződéses kapcsolatot szeretné lezárni, nem tudja, hogyan tegye ezt. Gyakran mosódik össze a szerződés megszűnésének és megszüntetésének, valamint a szerződés felmondásának és felbontásának fogalma. Pedig igen is nagy jelentősége van annak, hogy mikor melyiket alkalmazzuk. Vegyük végig, melyik fogalom, mit is jelent.

Ha a szerződés megszűnik, akkor az azt jelenti, hogy már nem létezik többet. A szerződés többféleképpen is megszűnhet, úgyis, hogy azt csak az egyik fél szeretné, de úgyis, hogy mindkét fél. Nem mindegy továbbá, hogy visszamenőleges hatállyal, vagy csak a jövőre nézve szeretnék, ha véget érne a szerződéses jogviszony.

Hogyan szűnhet meg a szerződés és melyek a következményei?

A szerződés megszűnik, ha a felek megszüntetik azt. Megszüntetés esetén a felek közös elhatározásból döntenek úgy, hogy megszűnik a köztük fennálló jogviszony. Ha a felek közös megegyezéssel szüntetik meg a szerződést, az a jövőre nézve szűnik meg és a felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak. A megszűnés előtt már nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell fizetni, amennyiben pedig a már teljesített pénzbeli szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli szolgáltatás visszajár.

A szerződés megszűnésének másik esete, a szerződés felbontása. Ha a köztük fennálló jogviszonyt a felek a szerződés felbontásával szüntetik meg, az azt jelenti, hogy mindkét fél szeretné a jogviszony megszűnését. A szerződés felbontása és megszüntetése közötti leglényegesebb különbség, hogy míg a megszüntetés esetében a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, felbontás esetén mindez visszamenőleges hatállyal történik. A már teljesített szolgáltatások ezesetben visszajárnak. Az elszámolás során arra kell törekedni, hogy olyan helyzet álljon elő, mintha a felek a szerződést meg sem kötötték volna. Mindkét fél köteles tehát a kapott szolgáltatást, vagy más vagyoni előnyt természetben, vagy értékben visszatéríteni.

Valamely fél egyoldalúan is felmondhatja a szerződést. Ezesetben nem a felek közös megállapodásáról van szó, hanem az egyik fél dönt úgy, hogy szeretné, ha megszűnne a szerződés. A szerződés ezesetben is a jövőre nézve szűnik meg. A felmondási idő alatt a szerződés még fennáll, és a felek azt teljesíteni kötelesek. A már teljesített szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, az ellenszolgáltatás nélkül fizetett pénzösszeg pedig visszakövetelhető.

Szintén csak az egyik fél döntésén alapszik a szerződéstől való elállás, a felmondáshoz képest ezesetben azonban visszamenőlegesen szűnik meg a szerződés. Az elállás ugyanolyan jogi helyzetet eredményez, mint a felbontó szerződés, ezért a szerződés megkötése előtti helyzet kell visszaállítani. Elállásra a fél tehát csak akkor jogosult, ha képes az általa kapott szolgáltatás egyidejű visszaadására. A törvény kizárja, hogy a szerződésen alapuló elállási jogát gyakorolja az a fél, aki a már megkapott szolgáltatást nem, vagy csak tetemesen csökkent értékben tudja visszaszolgáltatni.

Amennyiben segítségre lenne szüksége a fentiekkel kapcsolatban vagy más cégjogi kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!