fbpx

Mit tehet, ha tartoznak Önnek?

Bizonyára Önnel is előfordult már, hogy valamilyen tartozást kellett érvényesítenie. Legyen szó egy baráti kölcsönről, munkáltató által visszatartott munkabérről, esetleg meg nem fizetett bérleti díjról, az alábbi blogbejegyzésben arra keressük a választ, mit tehet, ha valaki tartozik Önnek.

Tartozás elleni prevenció: a szerződés

Ahogy azt már korábbi cikkünkben is említettük, a vitás helyzetek tudatos megelőzésével időt, energiát és nem utolsó sorban jelentős mennyiségű pénzt takaríthat meg.

Legyen szó bármilyen üzleti partnerével kötött megállapodásról, baráti kölcsönről, javasoljuk, hogy a megállapodás lényegi elemeit foglalják írásbeli szerződésbe, mellyel számtalan vitás helyzetet elkerülhet.

Lehetőségek szerződés hiányában

Akkor sincs minden veszve, ha valamilyen oknál fogva nem írt alá szerződést bérlőjével, üzleti partnerével. Követelése érvényesítése érdekében az alábbi lehetőségek közül választhat.

Az első lépések

Első lépésként érdemes ügyvédi felszólító levelet küldeni az adós részére. Ez egy egyszerű és hatékony módszer, ugyanis az adósok jelentős része már egy ilyen felszólítás hatására önként teljesít.

Előfordulhat azonban, hogy az adós teljesítene ugyan, de anyagi lehetőségei ezt nem teszik lehetővé. Ebben az esetben érdemes egy tartozáselismerő nyilatkozatot aláíratni az adóssal, amelyben elismeri a tartozását és vállalja, hogy a nyilatkozatban meghatározottak szerint teljesít egyösszegben vagy részletekben.

Fizetési meghagyás

Amennyiben az adós az ügyvédi felszólítás ellenére sem mutatkozik együttműködőnek, lehetőség van fizetési meghagyásos eljárás megindítására.

 • A 3 millió Ft alatti pénzkövetelés kizárólag ilyen módon érvényesíthető, ugyanakkor 30 millió Ft-ot meghaladó tartozás esetén kötelező a bírósági út.

 • A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem hiánytalan benyújtását követően az illetékes közjegyző kibocsátja a fizetési meghagyást és megküldi az adósnak. Az adós 30 napon belül vitathatja a követelést, azaz ellentmondással élhet. Amennyiben ez megtörténik, az eljárás perré alakul és a bíróság dönt a követelés kérdésében.

 • Ha az adós nem él ellentmondással, a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik. Fontos megjegyezni, hogy a végrehajtás ebben az esetben nem automatikus, azt külön kérelmezni kell.

 • Ha az adós valamilyen oknál fogva nem veszi át a fizetési meghagyást és az „nem kereste” jelzéssel visszaérkezik a feladóhoz, úgy kell tekinteni, mintha a fizetési meghagyást az adós átvette volna. Ekkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajthatóvá válik.

 • Előfordulhat, hogy az adós másik EU tagállamba költözött, ilyenkor lehetőség van európai fizetési meghagyásos eljárás megindítására is.

 • Ha a fizetési meghagyás „elköltözött”, „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezik vissza, a fizetési meghagyást a közjegyző visszautasítja, így követelését csak bíróság előtt érvényesítheti. Ekkor a bíróság az adós részére ügygondnokot rendel ki.

A fizetési meghagyásos eljárás abban az esetben is a segítségére lehet, ha Ön munkavállalóként nem kíván munkaügyi pert indítani az elmaradt munkabér kifizetése iránt, ellenben szeretné elérni, hogy azt a munkáltató megfizesse az Ön részére.

Felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem

Ha egy jogi személy adóssal szemben kíván tartozást érvényesíteni, lehetősége van felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet benyújtani, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

 • legyen Ön és adósa között írásba foglalt szerződés,
 • a követelés értéke (kamatok és járulékok nélkül) haladja meg a 200.000,- Ft-ot,
 • a felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem megküldése előtt igazolható módon küldjön fizetési felszólítást az adósnak,
 • az adós fizetésképtelensége legyen megállapítható.

Az adós akkor fizetésképtelen többek között, ha

 • szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 20 napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő írásbeli fizetési felszólításra sem teljesítette, vagy
 • az adós a jogerős bírósági határozatban, fizetési meghagyásban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem egyenlítette ki, vagy
 • az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
 • az adós a fizetési kötelezettségét csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette

A bíróság a felszámolási eljárás iránti kérelemről értesíti az adóst, aki 8 napon belül nyilatkozhat arról, hogy a felszámolási eljárás iránti kérelemben írtakat elismeri-e. Az adósnak lehetősége van arra is, hogy 45 napos fizetési haladékot kérjen.

A felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtását követően a bíróság vizsgálja a cég fizetésképtelenségét. Amennyiben adósa fizetésképtelennek bizonyul, a bíróság elrendeli a felszámolást, kijelöli az eljáró felszámolót.

A felszámoló felméri az adós vagyoni helyzetét, a vele szemben fennálló követeléseket. Ezt követően értékesíti az adós vagyonát és a jogszabályi előírások szerint felosztja azt a hitelezők közt.

A felszámolási eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Pénzkövetelés bírósági érvényesítése

Amennyiben pénzkövetelésének összege eléri vagy meghaladja a 3 millió Ft-ot, érvényesítheti azt bíróság előtt is.

Bár a bírósági út a követelések behajtásának költségesebb és időigényesebb módja lehet, nagyobb összegű követelések esetén eredményes eszköznek bizonyulhat.

Láthatjuk, hogy a követelések érvényesítése kapcsán is a legfontosabb eszköz a prevenció, ugyanakkor a legtöbb vitás kérdés megoldására számos lehetőség áll rendelkezésére.

Bízunk benne, hogy a fenti információk hasznosnak bizonyulnak Önnek. Amennyiben követelése érvényesítéséhez segítségre van szüksége, írjon nekünk az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot honlapunkon keresztül!