fbpx

Mikor kötelező felügyelőbizottságot létrehozni?

Mire jó a felügyelőbizottság? Kötelező annak megválasztása? Dönthetnek úgy a cég tulajdonosai, hogy nem választanak felügyelőbizottságot?

Mire jó a felügyelőbizottság?

Érdemes már rögtön az elején leszögezni, hogy amint az a nevében is benne van, a felügyelőbizottság az a szerv, amely ellenőrzi a gazdasági társaság működését a tulajdonosok érdekében. A felügyelőbizottság tehát nem más, mint a tulajdonosi ellenőrzés egyik eszköze. Mivel tehát elsősorban a tulajdonosok érdekeit szolgálja, ezért fő szabály szerint nem kötelező annak létrehozása, így a tulajdonosok maguk dönthetik el, hogy élnek-e a felügyelőbizottság létrehozásának lehetőségével.

Mikor kötelező a létrehozása?

Vannak azonban esetek, amikor függetlenül a tulajdonosok szándékától, a törvényes működés érdekében kötelező a felügyelőbizottság létrehozása. Kötelező tehát a felügyelőbizottság megválasztása, ha a társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak száma éves átlagban a kétszáz főt meghaladja, és az üzemi tanács nem mondott le a felügyelőbizottságban való munkavállalói részvételről, azaz munkavállalói delegált is részt vesz a felügyelőbizottság munkájában.

A felügyelőbizottságnak legalább három olyan tagja kell legyen, akik nem lehetnek a társaság munkavállalói, ők tevékenységüket megbízási jogviszony keretében látják el. Ha a társaság évi átlagban több mint kétszáz munkavállalót foglalkoztat teljes állásban, a felügyelőbizottság egyharmada munkavállalói küldöttekből kell, hogy álljon.

Mit csinál a felügyelőbizottság, ha megválasztják annak tagjait?

A felügyelőbizottságnak fontos szerepe van a társaság jogszabályszerű működésének biztosítása érdekében. Megvizsgálja a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket, majd ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismerteti. A felügyelőbizottság betekinthet a vállalkozás irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, és joga van felvilágosítást kérni a vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóktól. Működése során jogosult szakértő közreműködését igénybe venni, ha ezt szükségesnek tartja. A legfőbb szerv a beszámoló elfogadásának kérdéséről csak a felügyelőbizottság véleményének figyelembevételével dönthet. Ha a felügyelőbizottság véleménye szerint az ügyvezetés valamely döntése jogszabályba vagy a társasági szerződésbe ütközik, jogosult a legfőbb szerv összehívására.

Mi az az ügydöntő felügyelőbizottság?

A létesítő okiratban van mód ún. ügydöntő felügyelőbizottság létrehozására is. Ilyen esetekben a létesítő okirat egyes döntéseket a felügyelőbizottság hatáskörébe utalhat, illetve egyes döntéseket a felügyelőbizottság jóváhagyásától tehet függővé. Így a felügyelőbizottság szerepe adott esetben az ellenőrzési funkción túlmutathat.

Amennyiben segítségre lenne szüksége a fentiekkel kapcsolatban vagy más cégjogi kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!