fbpx

Hogyan alakul a társasági részesedés sorsa, ha megszűnik a házastársi vagyonközösség?

A gazdasági társaságban megszerzett társasági részesedés bizonyos esetekben ugyanúgy a házastársi vagyonközösség részét képezheti, akárcsak a házastársak többi vagyontárgya. Hogyan alakul a tárasasági részesedés sorsa a házassági vagyonközösség megszűnésekor?

Mi tartozik a házastársi közös vagyonba és mi a külön vagyonba?

A házastársi vagyonközösség fő szabály szerint a házassági életközösség időtartama alatt áll fenn. Közös vagyonba tartoznak fő szabály szerint azok a vagyontárgyak, amelyeket a házastársak a vagyonközösség fennállása alatt közösen vagy külön-külön szereztek.

Közös vagyonba tartozik például a házastársak jövedelme, a házastársak bankszámla egyenlege, a házastársak által vásárolt ingatlan.

Nem tartozik a házastársak közös vagyonába a házastársak külön vagyona. Ilyen vagyonelem lehet például az életközösség kezdetekor meglévő vagyontárgy, a vagyonközösség alatt örökölt vagyontárgy, valamely házastárs által a vagyonközösség ideje alatt ajándékba kapott vagyontárgy, vagy bármely különvagyon helyébe lépő vagyonelem.

Természetesen a házastársak vagyonjogi szerződést is köthetnek egymással, melyben rendelkezhetnek a közös és külön vagyonukba tartozó vagyonelemekről.

A társasági részesedés külön vagyonba vagy a közös vagyonba tartozik?

A házastárs gazdasági részesedése fő szabály szerint a házastársi közös vagyonba tartozik, kivéve, ha a társasági részesedést a külön vagyonából szerezte, például az örökségéből alapított korlátolt felelősségű társaságot. Ez utóbbi esetben a társasági részesedés is a különvagyonába tartozik. Amennyiben a részesedést a házastársi közös vagyonból vásárolta, az üzletrész is a közös vagyon részét képezi.

Hogyan alakul valamely házastárs társasági részesedésének sorsa?

Ha a házastársi vagyonközösség megszűnik, bármely házastárs kérheti a közös vagyon megosztását. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a társasági részesedés a közös vagyonból ered, úgy a másik házastárs jogosan tarthat igényt az üzletrész tulajdonjogára.

Fontos hangsúlyozni azonban, hogy a házastársi közös vagyon megosztásakor a társaságban nem tag házastárs az üzletrész tulajdonjogát csak akkor szerezheti meg, ha másképp nem adható ki számára a közös vagyonból az üzletrész alapján őt illető vagyoni hányad. Így például, ha a közös vagyon megosztására bírósági úton kerül sor, a bíróság dönthet úgy is, hogy a társasági részesedésből a nem tag házastársnak járó részt úgy adja ki, hogy annak értékét a másik házastárs köteles megváltani a közös vagyonból rá eső egyéb vagyonból.

Abban az esetben, ha erre nincs mód, és a bíróság a nem tag házastárs részére üzletrészt juttat, akkor az üzletrész átruházás szabályait kell alkalmazni azzal a különbséggel, hogy a gazdasági társaság többi tagját nem illeti meg elővásárlási jog. Hangsúlyozni szükséges, hogy a nem tag házastárs akkor is megszerezheti ily módon az üzletrészt, ha a tag házastárs a vagyoni hozzájárulását még nem fizette be teljes mértékben.

Természetesen fontos, hogy a közös vagyon megosztása során sem lehet a társasági szerződésbe ütköző eljárást alkalmazni.

Amennyiben segítségre lenne szüksége a fentiekkel kapcsolatban vagy más cégjogi kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!