fbpx

A cégvezető az ügyvezető? Vagy van különbség?

Ha céget alapítunk, már az indulásnál számtalan olyan kérdéssel találkozunk, amelyben felelős döntést kell hoznunk. Azon túl, hogy döntünk például a cégformáról, alaposan át kell gondolnunk azt is, hogy milyen szakemberek segítsék a cég működését, kire bízzuk a cég vezetését, működtetését. Döntenünk kell a cég ügyvezetőjének személyéről, de ahogy a cég megkezdi működését, azt is át kell gondolni, hogy az ügyvezető feladatai mellett a cég operatív teendőit is el tudja-e látni.

Mit is csinál az ügyvezető?

A gazdasági társaság ügyvezetője, mint vezető tisztségviselő elsősorban vezetői feladatokat lát el. A gazdasági társaság élén álló, a társaság önálló, hatékony működését irányító személy. Ellátja a társaság ügyeinek intézését, irányítja a társaság munkáját a jogszabályok és a taggyűlés határozatai által megszabott keretek között.

Igen gyakori, hogy keverik az ügyvezető és a cégvezető fogalmát, holott a kettő nem ugyanaz.

Ki az a cégvezető?

A cégvezető az a személy, aki segíti az ügyvezető, a vezető tisztségviselők munkáját. Fontos tehát kiemelni, hogy az ügyvezető rangban és hatáskörben is a cégvezető felett áll. A cégvezető tulajdonképpen a vezető tisztségviselő rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.

A cégvezető feladatait munkaviszonyban látja el, azaz a cég alkalmazásában kell állnia. Gyakran előfordul, hogy a cégvezetőként foglalkoztatott személy, az adott cégben már más munkakörrel is rendelkezik. Ilyen esetben előfordulhat, hogy egy idő után cégvezetői feladati olyan mértékben megnőnek, hogy a két munkakört már nem fogja tudni együtt ellátni. Ha az adott cég esetleg több telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik, előfordulhat, hogy telephelyenként, fióktelepenként más-más cégvezető kerül kinevezésre.

Ki lehet cégvezető?

A cégvezetőt a gazdasági társaság legfőbb szerve jelöli ki, szintén a legfőbb szerv dönt jogosultságairól is. Az ügyvezetés a cégvezető számára általános képviseleti jogot is biztosíthat.

A cégvezetőre az ügyvezetőre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. Azaz cégvezető nem szerezhet társasági részesedést, valamint vezető tisztségviselő sem lehet olyan társaságban, mely főtevékenysége megegyezik azzal a főtevékenységgel, melyet az a társaság folytat, ahol vezető tisztségviselő.

Ha a cégvezető mégis másik, új vezető tisztséget fogad el, akkor azt, az elfogadás napjától számított 15 napon belül be kell jelentenie azon társaságok felé, ahol vagy vezető tisztségviselő, vagy felügyelőbizottsági tag.

Mindezek mellett a cégvezető, valamint a hozzátartozója sem köthet saját nevében/saját javára– a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével – olyan szerződéseket, melyek a társaság főtevékenysége körébe tartozik.

Amennyiben segítségre lenne szüksége a fentiekkel kapcsolatban vagy más cégjogi kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére az iroda@tomosvarilaw.hu e-mail címen vagy foglaljon időpontot honlapunkon keresztül!